Skip to main content
Trích yếu Công căn V/v tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 (từ ngày 01/6/2024 - 30/6/2024) trên địa bàn huyện Văn Quan
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng Vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi và tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu V/v tuyên truyền: phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; tăng cường tương tác, chia sẻ, lan toả thông tin chính thống, tích cực thông qua internet, mạng xã hội; thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát, Toà án lừa đảo chiến đo
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền: các chính sách dân số và phát triển; triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền quảng bá du lịch Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn V/v tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Quan lần thứ IV năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công V/v tuyên truyền cải cách hành chính, phát sóng các sản phẩm truyền thông (video tuyên truyền cải cách hành chính) trên địa bàn huyện.
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu V/v tuyên tuyền hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Huyện

About