Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TRI LỄ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

 

 

Ngày 29/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ huyện Văn Quan  tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1Đồng chí La Anh Thưởng,  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Quan phát biểu tại đại hội.

1Đại diện lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả nổi bật.  Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân trong xã đã hiến 12.352m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp tiền mặt hơn 561.500.000đồng; xây dựng được 7,8km đường  bê tông. Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã luôn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký các danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Kết  quả toàn xã có 3.777 lượt hộ gia đình, đạt gia đình văn hóa; 6/8 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, trong 05 năm quỹ đã thu được trên 22 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, hộ gia đình gặp khó khăn.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, phấn đấu hàng năm mỗi khu dân cư có 01 công trình phần việc cụ thể trở lên; 100% khu dân cư triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông  thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu mỗi năm giảm từ 5-7% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn xã.

1Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tại đại hội đã  hiệp thương cử 35 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử 02 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Lý Lan Điệp tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1Các đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029.

1

1Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại đại hội.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Lễ đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2019 – 2024./.

                                                                                   Thực hiện: Văn hóa –Xã hội

 

 

About