Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác ủy thác vay vốn năm 2024 cho các Hội của xã Tri Lễ.

Ngày 03/4/2024, tại Nhà văn hoá xã Tri Lễ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ủy thác vay vốn năm 2024 cho các chi hội của các thôn trên địa bàn xã.

1Hội nghị tập huấn công tác ủy thác vay vốn.

1Đại biều dự hội nghị.

Tại buổi tập huấn đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện tại địa phương như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, hỗ trợ tạo việc làm, cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, cho vay Người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời Hướng dẫn quy trình, phương pháp, nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay theo văn bản số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội và Hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn theo văn bản số 3920/NHCS-TDNN, ngày 10/5/2023, của Ngân hàng chính sách xã hội.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ chuyên trách các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác các cấp và các chi hội thôn nắm vững những chương trình, nội dung cơ bản, những điểm mới trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ đó giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

1

Nhân dịp này đại diện Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo UBND xã đã trao tặng giấy khen cho 01 cá nhân là Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bản Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động ngân hàng chính sách xã hội năm 2023./.

 

                                                                                                   Thực hiện: Văn hoá - Xã hội 

 

About