Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức triển khai Cuộc thi ảnh “Giây phút hạnh phúc bên gia đình” tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn xã Tri Lễ
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn xã Tri Lễ
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About