Skip to main content

Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy

Ngày 16/10/2023, tại Nhà văn hóa xã Tri Lễ Hội LHPN xã Tri Lễ phối hợp với Hội LHPN huyện Văn Quan tổ chức thành lập và ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn, Địa chỉ tin cậy xã Tri Lễ. Dự lễ ra mắt có đồng chí Hoàng Hương Liễu, Chủ tịch Hội LHPN huyện; có đồng chí Nông Văn Chuẩn, Phó Bí Thư Đảng ủy xã; đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng các đoàn thể xã và các hội viên chi hội 8/8 thôn.

11Văn nghệ chào mừng

1Toàn cảnh Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy.

1Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy.

Đây là một trong những hoạt động trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” - dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện. Dự án này tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.  

1        Đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã trao Quyết định cho các tổ truyền thông cộng đồng.

       Lễ ra mắt đã Công bố Quyết định thành lập 08 tổ truyền thông cộng đồng; Quy chế hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng xã Tri Lễ năm 2023. Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng"  được thành lập tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời qua tổ truyền thông cộng đồng chũng góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và Người có uy tín trong cộng đồng.

1       Đồng chí Hoàng Hương Liễu Chủ tịch Hội LHPN huyện trao Địa chỉ tin cậy cho xã Tri Lễ.

Tại buổi Lễ cũng đã công bố Quyết định thành lập Địa chỉ tin cậy và quyết định Ban quản lý địa chỉ tin cậy, Địa chỉ tin cậy được đặt tại Trạm Y tế xã (nhà thuế cũ).

 

1Đồng chí Hoàng Hương Liễu Chủ tịch Hội LHPN huyện trao tặng loa cho Tổ truyền thông cộng đồng

Tại lễ ra mắt, đồng chí Hoàng Hương Liễu – Chủ tịch Hội LHPN huyện đã trao tặng cho mỗi tổ truyền thông cộng đồng 01 loa kéo trị giá 3 triệu đồng phục vụ hoạt động truyền thông tuyên truyền của Tổ truyền thông cộng đồng. Sau lễ ra mắt Hội LHPN huyện đã tập huấn kiến thức kỹ năng cho thành viên tổ truyền thông để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.

 

About