Skip to main content
10 Điểm mới của Luật Căn cước

(Số 26/2023/QH15, có hiệu lực từ 01/07/2024)
01. Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3)

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào?

Trả lời:

Subscribe to Tin hoạt động

About