Skip to main content

Tri Lễ. Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023

Sáng ngày 20/6/2023, tại Nhà Văn hoá xã Tri Lễ Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023. Trong đợt diễn tập này có 45 chiến sỹ tham gia huấn luyện, kết thúc đợt huấn luyện  đã lựa chọn được 02 tập thể, 05 cá nhân đạt thành tích cao trong huấn luyện dân quân năm 2023. 

1

1

About