Skip to main content

Tri Lễ triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 10/10/2023, tại Hội trường Nhà văn hoá xã Tri Lễ tổ chức triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Dự chỉ đạo cuộc họp gồm có: Bà Trương Thị Hà, Bí thư Đảng uỷ xã; ông Hà Quang Thành, Chủ tịch UBND xã; tham dự cuộc họp có thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN xã, trưởng các tổ chức hội đoàn thể xã, cán bộ, công chức xã; Bí thư chi bộ  Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi họp đã triển khai, thông qua nội dung và phương pháp điều tra, rà soát. Thời gian lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát, bắt đầu từ 10/9 đến 31/10/2023.

1

1

Toàn cảnh tại buổi họp triển khai.

About