Skip to main content

Xã Tri Lễ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt

Chiều ngày 25/3/2024, tại Nhà văn hóa xã Tri Lễ, Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tri Lễ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt cho 151 học viên trên địa bàn xã.  

Tại buổi tập huấn các học viên đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Văn Quan hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và quy trình thu hoạch ớt nàm 2024, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho hội viên. 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

1

1

1

                                                                               Thực hiện: Văn hóa –Xã hội

About