Skip to main content
Trích yếu Công văn V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 01/2024
Số hiệu văn bản
Số: 82/PLĐTBXHDT
Ngày ban hành
17-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About