Skip to main content
Trích yếu THÔNG BÁO Các hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024 ( Đợt 2)
Số hiệu văn bản
Số: 33/TB-UBND
Ngày ban hành
21-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About