Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn xã Tri Lễ, giai đoạn 2024-2030
Số hiệu văn bản
Số: 104/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About