Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn xã Tri Lễ
Số hiệu văn bản
Số: 63 /KH-UBND
Ngày ban hành
01-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About