Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Số:65 /KH-UBND
Ngày ban hành
02-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About