Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Số: 71 /KH-UBND
Ngày ban hành
16-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About