Skip to main content
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2024)

Hội nghị tập huấn công tác ủy thác vay vốn năm 2024 cho các Hội của xã Tri Lễ.

Hội nghị trực tiếp đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024

Xã Tri Lễ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt

Tri Lễ: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý điều hành của UBND năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tri Lễ: Thực hiện chương trình Tiểu dự án 2 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đảng ủy xã Tri Lễ Sơ kết Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị

Xã Tri Lễ phối hợp với Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát tổ chức Hội thảo chương trình trồng cây rau lấy hạt công nghệ cao

Hội đồng nhân dân xã Tri Lễ tổ chức kỳ họp cuối năm 2022

HỘI CỰU GIÁO CHỨC XÃ TRI LỄ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About