Skip to main content
Tuyên truyền 78 năm ngày Thể thao Việt Nam; lịch sử, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024

Kính thưa các đồng chí

Xã Tri Lễ tổ chức toạ đàm kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024

Đoàn xã Tri Lễ khởi động Tháng Thanh Niên năm 2024

Ngày 03/3/

Tuyên truyền Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Một tháng

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP XÃ KHÁNH KHÊ, XÃ ĐỒNG GIÁP, XÃ TRÀNG CÁC ĐỂ THÀNH LẬP 01 ĐVHC CẤP XÃ MỚI

ĐỀ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP XÃ KHÁNH KHÊ,
XÃ ĐỒNG GIÁP, XÃ TRÀNG CÁC ĐỂ THÀNH LẬP 01 ĐVHC CẤP XÃ MỚI
I. SỰ CẦN THIẾT

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRI LỄ TỔ CHỨC LỄ HỘI THỒNG LẠC XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 TẠI THÔN NÀ CHUÔNG, XÃ TRI LỄ

Năm

TUYÊN TRUYỀN LỄ HỘI THỒNG LẠC, XÃ TRI LỄ NĂM 2024

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BÉ VUI ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Chương trình bữa cơm Xuân yêu thương Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 02/02/2024, Hội chữ Thập

Công đoàn cơ sở xã Tri Lễ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

         Ngày 25/01/202

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About